Національна Парламентська бібліотека України є провідним державним, культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом. Це загальнодоступна установа з універсальними за змістом фондами і характером обслуговування населення.

    Бібліотека створена 3 березня 1866 р. за розпорядженням царського уряду як Київська російська публічна бібліотека. Засновниками її виступили відомі громадські діячі: М.В.Юзефович, О.Х.Андріяшев, купці І.М.Зайцев, М.І.Бубнов, І.М.Бродський, М.І.Горовіц, цивільний губернатор М.Г.Казнаков, предводитель дворянства О.О.Горват, поміщик-українофіл Г.П.Галаган та ін. Основою фонду стали приватна книгозбірня письменника і книговидавця В.Г.Барщевського та пожертви киян.

    Національна парламентська бібліотека знаходиться у підпорядкуванні Міністерства культури і туризму України. Вона очолює національну бібліотечну систему держави, є методичним та координаційним центром з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, документознавства. Бере участь у розробці державної політики у галузі бібліотечної справи та її реалізації.

    Джерело:

    nplu.kiev.ua