Інтернет-Магазин

Новинки

 • Кримінальний процесуальний кодекс.

  Опис »

  100.00 грн.

 • Криміналістика. Академічний курс.

  Опис »

  200.00 грн.

 • Адміністративне право України (у схемах та коментарях): навч. посіб.

  Опис »

  230.00 грн.

 • Комерціалізація прав інтелектуальної власності: навч. посіб.

  Опис »

  180.00 грн.

 • Захист правосуддя. Законодавство. Коментар. Судова практика

  Опис »

  210.00 грн.

 • Історія держави і права зарубіжних країн

  Опис »

  180.00 грн.

 • Конституційне право України. Повний курс: навч. посіб.

  Опис »

  250.00 грн.

 • Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України 2018 рік

  Опис »

  835.00 грн.

 • Виконання кримінальних покарань та пробації. Законодавство. Роз’яснення. Зразки документів.

  Опис »

  0.00 грн.

 • Проблеми сучасної конституціоналістики: навч. посіб

  Опис »

  200.00 грн.

Акція

 • Словник юридичних термінів (російсько-український)

  Опис »

  30.00 грн.

 • Практика судiв України з кримiнальних справ (2006— 2007)

  Опис »

  30.00 грн.

 • Кримінальне право України. Загальна частина. Визначення, схеми, таблиці

  Опис »

  30.00 грн.

 • Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі 4/2013

  Опис »

  36.00 грн.

 • Правові основи підприємницької діяльності

  Опис »

  30.00 грн.

 • Страхове право України

  Опис »

  30.00 грн.

 • Публічна служба в Україні : прийняття громадян на публіч. службу, її проходження, звільнення з публіч. служби : законодавство, судова практика

  Опис »

  30.00 грн.

 • Кримінальний кодекс з постатейними матеріалами

  Опис »

  30.00 грн.

 • Судова практика Вищого адміністративного суду України. 2012—2013

  Опис »

  55.00 грн.

 • Права людини та громадянина

  Опис »

  30.00 грн.